Publikovali jsme

Mimovizuální účinky světla: chronobiologická fototerapie

Mimovizuální účinky světla jako pokles melatoninu, posun cirkadiánní fáze nebo změna cirkadiánní amplitudy zprostředkuje méně známý typ fotoreceptoru – světlocitlivé gangliové buňky sítnice (ipRGCs), které …

Osvětlení zubních ordinací: Pozor na změny v požadavcích na osvětlení!

Více než 80 % informací přijímáme zrakem a správné osvětlení tak hraje zásadní roli prakticky ve všech lidských činnostech. Ve zdravotnictví přitom jde o nejušlechtilejší hodnoty jako …

Fototerapeutické osvětlení – díl první

Chronobiologická fototerapie [z řec. chronos = čas, bios = život, fos = světlo, therapia = léčba] jako metoda chronobiologické léčby, zkráceně ChBFT, představuje správně načasované …

Light and the biological clock

Introduction Temporal rhythms can be found throughout the whole natural world. The circadian (from Latin circa—around, diem—day) have been discussed in the magazine Svetlo (Czech …

Chronobiologická fototerapie

Helioterapii, léčbu letargie pomocí slunečního světla, doporučují klasikové medicíny po celá staletí a za pravdu jim dává i české přísloví „kam nechodí slunce, tam chodí …

Publikovali jsme

Biodynamické osvětlení

en— Biodynamic Lighting Přívlastkem složeným z řeckých slov βίος (bios: život, živost) a δύναμις (dynamis: síla, potenciál, proměnlivost) se označuje nejen umělé osvětlení, které svou …

Hrajeme si se světlem

V čem se od Čechů učí Japonci? Věřili byste, že vývoj svítidel může být adrenalinový sport? Zaspala Evropa s LEDkami? Jak pomáhají zimní deprese při …

Publikovali jsme

Rtuť známá i neznámá – Část 2

Předchozí část tohoto článku (Světlo 4/2014 str. 44–46) byla mozaikou známých i méně známých vlastností rtuti. Tato část přibližuje několik metod měření obsahu rtuti v …

Publikovali jsme

Měřítka podání barev

Ra, CQS, GAI, CRI2012, FSI… Lze vůbec vyjádřit věrnost podání barev umělého světla jediným číslem? Proč je vlastně třeba u světelných zdrojů hodnotit podání barev? …

Více o NASLI