Contacc SE

Místo instalace: Praha 8

Hlavní svítidla: Stella Domi

Termín realizace: listopad 2016