Světelná laboratoř

V naší světelné laboratoři testujeme a vyvíjíme nové systémy osvětlení a připravujeme je k certifikačním zkouškám. Disponujeme několika spektrometry, kalibrovanými luxmetry, spektrálními analyzátory pro EMC a další technikou potřebnou pro vývoj a testování svítidel a světelných zdrojů a ověřování jejich vlastností. Některá měření provádíme v rámci spolupráce s akreditovanými laboratořemi.

Vybrané publikace: A. Fuksa a kolektiv

  • Osvetlení stomatologických ordinací. Svetlo, roc. 2017, c. 1.
  • Chronobiologická fototerapie v geriatrii. 14 stran. ISBN 978-80-905767-2-8.
  • Light and the Biological Clock. Cosmetic Dentistry, roc. 2016, c. 1.
  • Fototerapeutické osvetlení – díl první. ERA21, roc. 2016, c. 2.
  • Chronobiologická fototerapie. Svetlo, roc. 2015, c. 6.
  • Chronobiologická fototerapie v praxi. 10 stran. ISBN 978-80-905767-1-1.
  • Biodynamické osvetlení. ERA21, roc. 2015, c. 2.
  • Elektromagnetické (od)rušení svítidel. StomaTeam, roc. 2014, c. 4.
  • Svetlo a biologické hodiny. Svetlo, roc. 2010, c. 6. 11

Další služby NASLI