Světelné stěny a stropy pro fototerapii

Světelné stěny a stropy pro fototerapii

Světelné stěny a stropy pro domácnosti a kanceláře najdete zde.

Při individuální fototerapii pomocí jednotlivých světelných panelů, ať už na stůl, k lůžku či na stropě má člověk omezené možnosti pohybu, protože musí ve světle nějakou dobu vydržet, aby byla terapie účinná.

Volnost pohybu přinášejí klientům fototerapeutické prostory, kde je terapeutické osvětlení v celé místnosti – zde stačí být, věnovat se obvyklými činnostem a při tom získat svou denní dávku světla. Sdílená fototerapie se tak snadno začlení do každodenního života v zařízení. K tomuto účelu se osvědčily soustavy více svítidel, která často tvoří jakýsi snížený podhled.

A lze jít ještě dál: fototerapeutickým osvětlením můžeme pokrýt celý strop nebo i část stěn. Díky rovnoměrnému rozložení jasu je takové osvětlení mnohem příjemnější než svítící obdélníky jednotlivých svítidel. Povrch stropu tvoří speciální bílá fólie. Žádné rušivé hrany, prach na svítidlech nebo jejich houpání během větrání. Jen hladké světlo, které vás obklopí a které si můžete užít.

Technické podrobnosti

Použitá PVC fólie má dlouhou životnost, je omyvatelná a velice odolná. Fólie je uchycena v kovovém rámu, který je připevněn na stropě nebo na stěně. V rozích lze povrchy snadno navazovat. Folii lze v případě potřeby opakovaně stáhnout a znovu natáhnout.

Vnitřek rámu pokrývají stavební jednotky s LED a s napájecí elektronikou. V základním provedení jsou panely se světlem chladné bílé barvy, které je vhodné pro fototerapii. Ovládání je stmívačem na stěně.

Pokročilá provedení nabízejí možnost změny tónu barvy světla do teplé bílé pro večerní využití prostoru, ovládání pomocí chytrého telefonu, automatické řízení intenzity a tónu světla v závislosti na denní době (biodynamické osvětlení) nebo napojení na systémy automatizace budov, např. Loxone, pomocí kterého lze řídit délky terapie, proměnlivost světla a podobně.

Na začátku si místnost pečlivě změříme, zpracujeme projekt, dodáme vše potřebné, odborně nainstalujeme a naučíme vás nové osvětlení ovládat.

Při tvorbě světelných stěn a stropů se prolíná řada profesí: výkonná světelná technika, výroba mechanických součástí na míru, potisk difúzního materiálu nebo řízení osvětlení. Každý obor má svoje specifika, ale díky zkušenostem je dovedeme všechny skvěle zkoordinovat. Náš algoritmus řízení osvětlení se již osvědčil v mnoha různých aplikacích.

Máte dotaz? Prosím, kontaktujte nás.

ChBFT se používá v kombinaci s medikací k léčení různých druhů deprese. Využití nachází také u pacientů s demencí, deliriem či Alzheimerovou chorobou – v kombinaci se stávající léčbou. U některých pacientů může během prvního týdne ChBFT nastat překvapivé zlepšení celkového stavu, prohloubení spánku, vymizení nočního deliria nebo zlepšení kognitivních funkcí – pravděpodobně následkem zmírnění komorbidit jako jsou dytstymie, deprese či narušení spánkového rytmu. Obecně platí, že obnova a posílení rytmu spánek/bdění vede ke zlepšení celkového stavu člověka.

chbft.cz

Podrobným informacím pro lékaře a další pracovníky ve zdravotnictví a v sociální sféře jsou věnovány odborné stránky www.chbft.cz

Chronobiologická fototerapie v geriatrii

Brožura se zabývá praktickými aspekty světelné terapie v prostředí psychiatrických oddělení nemocnic, zařízení pro pacienty s demencí i v domácím prostředí. Stručný úvod a slovníček pojmů umožní čtenáři proniknout do základu tohoto oboru.