Osvětlení na míru

Rádi vám navrhneme osvětlení domácnosti, pracoviště nebo fototerapeutické osvětlení pro zdravotnická nebo sociální zařízení.

Projektování osvětlení obvykle začíná zaměřením osvětlovaných prostor, zmapováním jejich vlastností a upřesněním požadavků zákazníka jejich využití a prováděné činnosti.

Při návrhu se řídíme jednak platnými normami, jednak vlastními směrnicemi pro ergonomii umělého osvětlení. Výstupem je světelně technický projekt obsahující kusovník svítidel, výkresy rozmístění svítidel a výpočty dosažených vlastností osvětlení, jako jsou intenzita, rovnoměrnost a oslnění. Projekty dodáváme od orientačních přes neformální až po ty s kulatým razítkem, které splňují všechny požadavky vyhlášky o dokumentaci staveb.

Co pro vás můžeme udělat?

  • Zpracujeme návrh osvětlení pro domácnosti a pracovní prostory
  • Zpracujeme 3D modelovou vizualizaci vašich prostor
  • Dodáme Vám naše plnospektrální svítidla a světelné zdroje
  • Zajistíme odbornou instalaci dodaných svítidel
  • Změříme osvětlení: orientačně i podrobně na protokol pro hygienu
  • Vytvoříme chybějící plán údržby osvětlení
  • Zpracujeme projektovou dokumentaci osvětlení s kulatým razítkem

Po dohodě vás muže navštívit vyškolený pracovník našeho světelného studia, který s vámi prodiskutuje nejvhodnější postup. Zároveň muže prostor zaměřit a zjistit všechny potřebné informace pro návrh osvětlení. K zásadní změně k lepšímu někdy stačí instalovat vhodnější světelný
zdroj, použít praktickou stolní či stojanovou lampu nebo doplnit chybějící svítidlo. Nabízíme i úplné rekonstrukce osvětlení s použitím nových svítidel. Vždy se ptáme na využití prostoru, od kterého se odvíjejí požadavky na osvětlení a jeho rovnoměrnost, chromatičnost, podání barev nebo limity oslnění. Hodnoty pro jednotlivé činnosti a prostory udává pro obytné budovy norma CSN 73 4301/Z1/Z2/Z3, pro pracovní prostory pak norma CSN EN 12464-1. Tyto hodnoty chápeme jako minimální a pro aktivní část dne většinou doporučujeme vyšší osvětlenost.

Co se může hodit

Nachystejte si plánek (půdorys) bytu s rozměry místností, výškou stropu a barvou stěn. Zakreslete do něj okna a dveře a vyznačte využití jednotlivých částí místnosti, například umístění stolu, nábytku, televize apod. Můžete také zakreslit stávající svítidla a zjistit, jaké jsou v nich světelné zdroje.

Další služby NASLI