DentaSun

Osvětlování ve stomatologii

Ordinace stomatologie je jedním z pracovišť s mimořádnou zrakovou náročností. Pro výkon v dutině ústní je třeba osvětlení přibližně 15 000 lx, avšak pouze na ploše jen o málo větší než otevřená ústa. Bezprostřední okolí tohoto zrakového úkolu musí být náležitě osvětleno tak, aby kontrast nebyl větší než 1 : 5. Další požadavky jsou kladeny na osvětlenost pozadí zrakového úkolu. Cílem všech těchto opatření je zamezit časté adaptaci mezi plochami s příliš velkým poměrem jasů. Výsledkem respektování těchto zásad je výrazně menší únava zraku lékaře. Dalšího zlepšení lze dosáhnout osvětlením chladnějšího tónu, které je vnímáno jako jasnější, a periferní zrak je na takové světlo citlivější. Modrá složka, na kterou je chladné světlo bohaté, má výrazný aktivační efekt a zlepšuje soustředění i pracovní výkonnost.

Systém DentaSun

Osvětlení podle zásad systému DentaSun: výkonné svítidlo se silnou nepřímou složkou nad křeslem je doplněno dalšími svítidly pro osvětlení všech zrakových úkolů v ordinaci. Výtečná rovnoměrnost osvětlení, správné osvětlení bezprostředního okolí a pozadí zrakového úkolu. V takové ordinaci je radost pracovat.

DentaSun představuje ucelený systém osvětlení stomatologických ordinací a laboratoří zubních techniků. Sami stomatologové a zubní technici nás přivedli k uvědomění, že pouhé splnění normových požadavků nestačí k tomu, aby byli s osvětlením opravdu spokojeni. V systému DentaSun doporučujeme vyšší osvětlenosti bezprostředního okolí a pozadí úkolu, dbáme na rovnoměrnost osvětleností a věnujeme pozornost dalším zrakovým úkolům v ordinaci. Výsledkem je příjemné ergonomické prostředí, které podporuje pracovní výkonnost i dobrou náladu.

Vysoký index podání barev svítidel DentaSun zajišťuje nezkreslené barvy a lepší rozlišitelnost drobných barevných detailů při jemné práci. Výsledkem vyvážených kontrastů v místě zrakového úkolu a jeho okolí je méně unavený zrak po celodenním pracovním výkonu lékaře. Optické systémy zaručují rovnoměrné osvětlení pracovní plochy s minimálním oslněním. Doplňkové svítidlo lze na vyžádání vybavit nouzovým modulem.

Play Video

Doba dentasunová

Z měření osvětlenosti v mnoha zubních ordinacích v ČR i zahraničí víme, že osvětlení se i dnes bohužel často svými parametry spíše podobá pravěku. Řešením pro tento typ provozů je náš osvětlovací systém DentaSun.

Osvětlování zubních ordinací

Jaké jsou nejčastější chyby v návrzích osvětlení zubních ordinací? Prošli jsme více než 500 takových provozů s luxmetrem a v tomto videu shrnujeme dva nejčastější nedostatky.

Play Video

dentasun.com

Podrobným informacím jsou věnovány odborné stránky www.dentasun.com

Související produkty

KDE SVĚTLO NASLI POUŽÍT