Profesionální fototerapie

Fototerapie jako metoda chronobiologické léčby představuje vhodně načasované působení světlem vhodné intenzity a spektrálního složení na člověka za účelem léčení deprese nebo úpravy rytmu spánek–bdění.

Chronobiologická fototerapie (ChBFT) nachází využití při léčbě deprese, a to nejen sezónní, ale i nesezónní depresivní poruchy a bipolární poruchy. ChBFT má rychlejší nástup účinku než psychofarmaka. Dlouhodobý účinek je však podmíněn pravidelnou každodenní aplikací. Při kombinované léčbě je rychlé zlepšení následně stabilizováno medikací. ChBFT je založena na vědeckých důkazech a její účinky jsou zdokumentovány mnoha studiemi publikovanými v renomovaných časopisech.

Objevy cirkadiánního rytmu, světlocitlivých gangliových buněk sítnice a centrálních hodin v suprachiazmatických jádrech dávají terapeutickému využití světla anatomický a fyziologický základ.

Přirozené denní světlo, noční tma a jejich pravidelné dynamické střídání jsou nejsilnějším podnětem pro seřizování centrálních hodin organismu. U ležících pacientů je osvětlení denním světlem závislé na stavební dispozici a orientaci pokoje i na roční době. Umělé osvětlení pokojů nedokáže ve většině případů nahradit nedostatek denního světla a pacientovi chybí světelný podnět pro synchronizaci biologických hodin. Postupně tak může dojít k narušení jeho časového rytmu. Aplikací ChBFT lze tento časový rytmus obnovit.

Světlo je nejsilnější podnět pro seřízení centrálních mozkových hodin. Když světlo schází, je možným řešením jeho doplnění pomocí speciálních svítidel pro chronobiologickou (tj. správně načasovanou) fototerapii (léčbu světlem), která zaručí potřebnou intenzitu několika tisíc luxů na tváři člověka. Zásadní roli hraje načasování světla v rámci dne.

Světlo musí mít určité kvality, aby bylo účinné a zároveň přijatelné pro uživatele. Z hlediska účinnosti je nejvhodnější chladný tón podobný dennímu světlu, který obsahuje velký podíl aktivní modré a modrozelené složky. Aby takové světlo bylo příjemné, musí být přiměřeně zastoupeny všechny barvy spektra, zejména žlutá a sytá červená (plnospektrální světlo).

ChBFT se používá v kombinaci s medikací k léčení různých druhů deprese. Využití nachází také u pacientů s demencí, deliriem či Alzheimerovou chorobou – v kombinaci se stávající léčbou. U některých pacientů může během prvního týdne ChBFT nastat překvapivé zlepšení celkového stavu, prohloubení spánku, vymizení nočního deliria nebo zlepšení kognitivních funkcí – pravděpodobně následkem zmírnění komorbidit jako jsou dytstymie, deprese či narušení spánkového rytmu. Obecně platí, že obnova a posílení rytmu spánek/bdění vede ke zlepšení celkového stavu člověka.

chbft.cz

Podrobným informacím pro lékaře a další pracovníky ve zdravotnictví a v sociální sféře jsou věnovány odborné stránky www.chbft.cz

Související produkty

Chronobiologická fototerapie v praxi

Brožura se zabývá praktickými aspekty světelné terapie v prostředí psychiatrických oddělení nemocnic, zařízení pro pacienty s demencí i v domácím prostředí. Stručný úvod a slovníček pojmů umožní čtenáři proniknout do základu tohoto oboru.

Chronobiologická fototerapie v geriatrii

Brožura se zabývá praktickými aspekty světelné terapie v prostředí psychiatrických oddělení nemocnic, zařízení pro pacienty s demencí i v domácím prostředí. Stručný úvod a slovníček pojmů umožní čtenáři proniknout do základu tohoto oboru.