Zvířata a rostliny

Rostliny

Rostliny díky zázraku fotosyntézy dovedou přeměňovat světlo, vodu a oxid uhličitý na kyslík, cukry a další látky. Prakticky všechna chemická energie v naší stravě pochází ze slunečního světla a prošla rostlinnou říší. Aby se rostlinám dobře dařilo, potřebují podstatně vyšší úroveň světla, než s jakou se v interiéru obvykle spokojí člověk. Liší se i potřebné vlnové délky. Osvětlení rostlin přitom může sledovat různé cíle, například rychlý růst (salát, bylinky), velký výnos (rajčata, okurky) nebo oku lahodící vzhled (interiérové rostliny). Osvětlování interiérových rostlin je součástí biofilního designu, který vnáší přírodniny a přírodní principy do umělého prostředí vytvořeného člověkem a snaží se tak člověka znovu propojit s přírodou. Cílem návrhu je takové osvětlení interiérových rostlin, které naplní jejich fyziologické potřeby a zároveň umožní člověku pozorovat jejich detaily ve skutečných barvách.

Živočichové

Živočichové chovaní v interiérech také potřebují denní světlo a při jeho nedostatku strádají podobně jako člověk. Není výjimkou, kdy se pes nebo kočka přijde „nabít“ k páníčkovi, který si právě dopřává ranní dávku jasného světla u slunečního simulátoru (viz Domácí fototerapie). Některé druhy potřebují kromě světla i infračervené nebo ultrafialové záření, které je třeba dodávat pomocí speciálních zdrojů.

KDE SVĚTLO NASLI POUŽÍT