Pracovna přednosty Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Praha 2

Místo instalace: Praha 2

Svítidlo: MedicoSun 6×54 W

Termín realizace: duben 2020

Nejnovější příspěvky

Kanceláře, Aktuality
Domácnosti, NASLI 1200
Domácnosti, Aktuality, NASLI 1200
Kanceláře, Školy