Byt 3, Praha

Místo instalace: Praha 5

Hlavní svítidla: Gaudium Major OD + Medea VS OP

Doplňková svítidla: Actis D

Termín realizace: prosinec 2015

Nejnovější příspěvky

Domácnosti, Aktuality
Domácnosti, NASLI 1200
Domácnosti, Aktuality, NASLI 1200
Domácnosti