Byt 4, Praha

Místo instalace: Praha 10

Hlavní svítidla: Gaudium Minor + Stella + Gaudium Major OD + Stella Fix

Termín realizace: červen 2017