CHRONOBIOLOGICKÁ FOTOTERAPIE

• 

Odborný kurz pro lékaře zabývající se léčbou duševních onemocnění.

Areál Abatis, Jinonická 80, 158 00 Praha 5-Košíře
7. dubna 2017 od 9.30 do 16.15 hodin

 

Program

09.15–09.30 Prezence účastníků
09.30–10.00 Biologická léčba v psychiatrii1
10.10–10.45 Chronobiologie a její principy1
11.00–11.45 Chronobiologická léčba duševních poruch1
12.00–13.00 Pauza na oběd
13.00–13.45 Technické základy a nástroje ChBFT I2
13.45–14.30 Případové studie a diskuse1
14.30–15.15 Technické základy a nástroje ChBFT II2
15.30–16.00 Praktické ukázky použití a obsluhy fototerapeutických svítidel2
16.00–16.15 Diskuse2 a závěr kurzu

 

1 Přednášející a odborný garant: MUDr. Pavel Doubek, Ph.D., Psychiatrická klinika Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

2 Přednášející: Ing. Antonín Fuksa, NASLI, vývoj osvětlovacích systémů.

Cena: 950 Kč vč. DPH.
Pořadatel: Blue step spol. s r.o., Jinonická 80, 158 00 Praha 5, IČ 26721139.
Počet kreditů: 0 – tento kurz nepořádá akreditované pracoviště.
Odborný garant: MUDr. Pavel Doubek, Ph.D.

Přihlášení: na www.chbft.cz/kurzy nebo pomocí přihlášky na následující straně.
Kapacita kurzu je omezena.

Nejnovější příspěvky

Školení a kurzy
Školení a kurzy
Školení a kurzy
Školení a kurzy