Kafka Dent

Místo instalace: Žilina

Hlavní svítidla: DentaSun MD 6 × 54 W

Doplňková svítidla: Medea OP 2 × 49 W

Termín realizace: listopad 2019

Nejnovější příspěvky

Stomatologie
Stomatologie
Stomatologie