Studijní oddělení, ČZU

Místo instalace: Česká zemědělská univerzita v Praze

Hlavní svítidla: Stella

Termín realizace: červenec 2017