Výzkum plnospektrálního osvětlení

Lorem

Lorem

Návrat k běžnému osvětlení bych vnímal/a jako rušivý až nepříjemný

Cítím se na pracovišti mnohem příjemněji

Plnospektrální osvětlení plně splňuje mé představy o ideálním osvětlení

plně souhlasím

souhlasím

nevím

spíše nesouhlasím

nesouhlasím

Vydržím pracovat mnohem déle, aniž pociťuji pálení a únavu očí

Lépe se soustředím

Mám výrazně lepší náladu

plně souhlasím

souhlasím

nevím

spíše nesouhlasím

nesouhlasím

Vidím mnohem ostřeji

Cítím se mnohem méně unavený/á

Lépe vnímám barvy

plně souhlasím

souhlasím

nevím

spíše nesouhlasím

nesouhlasím

Návrat k běžnému osvětlení bych vnímal/a jako rušivý až nepříjemný

Cítím se na pracovišti mnohem příjemněji

Plnospektrální osvětlení plně splňuje mé představy o ideálním osvětlení

plně souhlasím

souhlasím

nevím

spíše nesouhlasím

nesouhlasím

Vydržím pracovat mnohem déle, aniž pociťuji pálení a únavu očí

Lépe se soustředím

Mám výrazně lepší náladu

plně souhlasím

souhlasím

nevím

spíše nesouhlasím

nesouhlasím

Vidím mnohem ostřeji

Cítím se mnohem méně unavený/á

Lépe vnímám barvy

plně souhlasím

souhlasím

nevím

spíše nesouhlasím

nesouhlasím

Více o NASLI