Výzkum plnospektrálního osvětlení

Lorem

Lorem

Návrat k běžnému osvětlení bych vnímal/a jako rušivý až nepříjemný

Cítím se na pracovišti mnohem příjemněji

Plnospektrální osvětlení plně splňuje mé představy o ideálním osvětlení

plně souhlasím

souhlasím

nevím

spíše nesouhlasím

nesouhlasím

Vydržím pracovat mnohem déle, aniž pociťuji pálení a únavu očí

Lépe se soustředím

Mám výrazně lepší náladu

plně souhlasím

souhlasím

nevím

spíše nesouhlasím

nesouhlasím

Vidím mnohem ostřeji

Cítím se mnohem méně unavený/á

Lépe vnímám barvy

plně souhlasím

souhlasím

nevím

spíše nesouhlasím

nesouhlasím

Návrat k běžnému osvětlení bych vnímal/a jako rušivý až nepříjemný

Cítím se na pracovišti mnohem příjemněji

Plnospektrální osvětlení plně splňuje mé představy o ideálním osvětlení

plně souhlasím

souhlasím

nevím

spíše nesouhlasím

nesouhlasím

Vydržím pracovat mnohem déle, aniž pociťuji pálení a únavu očí

Lépe se soustředím

Mám výrazně lepší náladu

plně souhlasím

souhlasím

nevím

spíše nesouhlasím

nesouhlasím

Vidím mnohem ostřeji

Cítím se mnohem méně unavený/á

Lépe vnímám barvy

plně souhlasím

souhlasím

nevím

spíše nesouhlasím

nesouhlasím

Jednou z cest k porozumění, jak lidé umělé světlo ve skutečnosti vnímají, je – prostě se jich zeptat. Rozhovor dvou lidí nic nenahradí. Dotazníky, škály a baterie testů pomáhají upřesnit odpovědi na typické otázky, aby je bylo možné použít pro kvantitativní výzkum.

Podobný přístup používáme při vývoji výrobků, kdy kromě technických charakteristik bereme v úvahu subjektivní hodnocení. Získáváme tak celistvější pohled, ve kterém hrají roli jak „tvrdá“, tak i „měkká“ data. Dnes je populární označení UX (User eXperience): tvoříme výrobek s výbornými technickými parametry, ke kterému si člověk snadno nachází vztah.

Další krok ve výzkumu (mimovizuálních) účinků světla směřuje do lékařského prostředí. Pro pacienty s afektivními poruchami existuje protokol standardních škálovacích testů (např. HAMA, MADRS nebo CGI), který s pacientem vyplňuje lékař například po každém týdnu fototerapie. Výsledky těchto studií dokumentují přibližně u 70 % pacientů výrazné zlepšení stavu už po prvním týdnu ranní aplikace jasného světla. 

Podobné postupy používají zařízení péče o pacienty s demencí včetně Alzheimerovy choroby. Zde se používá jiná baterie testů (např. MMSE nebo ACE) a některá škálování provádí pečovatel. Rovněž výsledky těchto studií dokumentují přínos jasného světla ke zlepšení kvality života pacientů s demencí, často v rámci zmírnění doprovodných onemocnění.

Nejnovější oblast našeho výzkumu směřuje opět do zdravotnictví, tentokrát však v podobě péče o pečující. Lékaři i sestry se někdy celý den nedostanou na denní světlo, často pracují na směny a na kvalitu jejich práce jsou přitom kladeny vysoké požadavky. Probíhající výzkum chronobiologického osvětlení hledá odpověď na otázku, jaké intenzity a tóny osvětlení pracovníci ve zdravotnictví preferují a jak osvětlení řídit v průběhu dne a noci.

Výzkum účinků umělého osvětlení se pochopitelně neobejde bez svítidel a světelných zdrojů. V rámci programu výpůjček svítidel nebo zářivek, který za určitých podmínek nabízíme jak firmám, tak zdravotnickým zařízením i zařízením sociální péče, si mohou provozovatelé vyzkoušet plnospektrální světlo přímo ve svém zařízení a na základě zkušeností se rozhodnout pro další postup, nejvhodnější druh svítidel a podobně.

Účast zařízení ve výzkumu je podmíněna zpětnou vazbou a vrácením dohodnutého rozsahu výzkumných dotazníků nebo výsledků škálování. Tento přístup se osvědčil, protože zájemce motivuje, aby přistoupil k vyhodnocení odpovědně a sám si zdokumentoval přínos plnospektrálního jasného světla.

Více o NASLI