Astro optic s.r.o. , Praha

Místo instalace: Česká zemědělská univerzita v Praze

Hlavní svítidla: Medea OP VS

Svítidlo pro detailní práci: Evidens

Termín realizace: únor 2023

Nejnovější příspěvky

NASLI 1200, Provozovny
Provozovny
Provozovny
Provozovny