Jak to bude dál se zářivkami?

Od 1. října 2022 je účinná novela nařízení vlády 481/2012, které do českého práva převádí evropskou směrnici 2011/65/EU, známou také pod zkratkou RoHS2. Tyto dokumenty omezují používání nebezpečných látek v elektrotechnických výrobcích a zároveň stanovují výjimky, ve kterých je jejich použití povoleno, často do určitého data. A právě pro použití rtuti v lineárních („trubicových“) zářivkách novela toto datum přiblížila: pro nejběžnější třípásmové zářivky platí výjimka do 24. února 2023, pro speciální (například plnospektrální) zářivky pak do 24. února 2025.

Třípásmové zářivky jsou nejpoužívanějším typem zářivek. Jaký vliv bude mít ukončení jejich výroby na dostupnost ostatních typů, včetně těch plnospektrálních nebo ultrafialových, ukáže až čas.

Tak, jako někteří lidé nedají dopustit na žárovky s wolframovým vláknem, a i přes jejich malou energetickou účinnost je stále používají, mají i zářivky své příznivce, kteří se jich budou vzdávat jen velmi neradi. I po letech od zákazu jsou žárovky stále na trhu v rámci doprodeje zásob. V případě zářivek je však situace jiná, zde platí zákaz dodávat na trh výrobky, které nesplňují účinné znění nařízení o nebezpečných látkách. Lze předpokládat, že zde úřady nebudou tak benevolentní jako u žárovek, kde šlo „jen“ o spotřebu energie.

Zářivky NASLI T8

Zářivky T8 se tradičně používají ve svítidlech s tlumivkami, kde dochází k velkým energetickým ztrátám. Taková svítidla jsou díky své jednoduchosti často v provozu ještě dlouho po skončení technické životnosti a na jejich zašlých odrazných plochách a krytech dochází k dalším ztrátám.

Nařízení komise 2019/2020 (známé jako Ecodesign) klade na zářivky T8 od 1. září 2023 nesplnitelné energetické požadavky, které asi o třetinu přesahují možnosti této technologie. Nedostupnost náhradních zářivek zřejmě urychlí výměnu zastaralých svítidel za hospodárnější typy.

Uvažujeme-li o odložení modernizace osvětlovací soustavy se zářivkami T8, je rozumné porovnat náklady na provoz stávající a modernizované varianty v předpokládaných cenách elektřiny. Chceme-li však zajistit možnost dalšího provozu svítidel s designovou, historickou nebo nostalgickou hodnotu, je vhodné se náhradními zářivkami T8 přiměřeně a včas předzásobit.

V NASLI dodáváme zářivky T8 jen jako náhradní – nehodí se do žádného z našich svítidel.

Zářivky NASLI T8 budou dostupné do 31. srpna 2023 nebo do vyprodání zásob.

Zářivky NASLI T5

Se zářivkami T5 naopak Ecodesign počítá a klade na ně přiměřené energetické požadavky. Jejich energetická účinnost je díky řadě vylepšení a napájení z elektronického předřadníku podstatně lepší než u předchozího typu T8. Ukončení výjimky pro obsah rtuti se plnospektrálních zářivek T5 dotkne v roce 2025.

V NASLI používáme zářivky T5 v celé řadě svítidel a dodáváme je i jako náhradní.

Zářivky NASLI T5 budou dostupné do 24. února 2025 nebo do vyprodání zásob.

Nejnovější příspěvky

Domácnosti, Aktuality
Stomatologie, Aktuality
Kanceláře, Aktuality
Domácnosti, Aktuality, NASLI 1200