Čipový hladomor přináší i inovace

Nedostatek polovodičových součástek trápí celá odvětví průmyslu a zasáhl i výrobu dálkových ovladačů k nejvyšší řadě svítidel NASLI DentaSun. Nějakou dobu jsme se je snažili sehnat u distributorů po celé Evropě a vyzkoušeli jsme celou řadu „učících se“ dálkových ovladačů, než nám došlo, že si je budeme muset vyrobit sami –...

Jak to bude dál se zářivkami?

Od 1. října 2022 je účinná novela nařízení vlády 481/2012, které do českého práva převádí evropskou směrnici 2011/65/EU, známou také pod zkratkou RoHS2. Tyto dokumenty omezují používání nebezpečných látek v elektrotechnických výrobcích a zároveň stanovují výjimky, ve kterých je jejich použití povoleno, často do určitého data. A právě pro použití rtuti v lineárních („trubicových“) zářivkách...

Metody zlepšování podání barev – 3. část

V časopise Světlo vyšla další část našeho seriálu o zlepšování podání barev. Třetí díl je zaměřený na monochromatická záření a jejich kombinace. Může mít monochromatické záření teplotu chromatičnosti? Jakého podání barev lze dosáhnout kombinací dvou monochromatických záření? Odpovědi najdete ve článku online.

Fototerapie a léčba demence

V rámci konference LÉČBA V PSYCHIATRII IV konané v Parkhotelu v Plzni proběhl 4. listopadu 2021 workshop Chronobiologická fototerapie v léčbě komorbidit (souběžných onemocnění u) demence. Účastníci se seznámili s medicínskými a technickými základy chronobiologické fototerapie a následovala diskuse nad několika typickými příklady jejího použití. Workshop vedl MUDr. Pavel Doubek,...

Rostliny a světlo v biofilním interiéru

V časopise Světlo 4-5/2021 vychází závěrečná – sedmnáctá – část seriálu ­„Rostliny a světlo v biofilním interiéru“ Ing. Stanislava Haše, CSc. (1931–2020) a kol. Ing. Fuksa z NASLI je spoluautorem prvních částí seriálu a editorsky dokončil rozpracované části po odchodu hlavního autora. Jednotlivé části seriálu jsou dostupné na stránkách časopisu Světlo a...

Zeleným světlem proti migréně

Izraelsko-americký vědecký tým prozkoumal působení modrého, zeleného, oranžového, červeného a bílého světla dopadajícího do očí pacientů s migrénou. Tu nejméně zhoršovalo zelené světlo a na druhém místě bylo světlo bílé [1]. Při zeleném světle se navíc lidé cítili lépe [2]. Zelené světlo pravděpodobně také ovlivňuje vnímání bolesti. Tyto poznatky potvrzuje...

Metody zlepšování podání barev – 2. část

První část této minisérie (viz Světlo 1/2020, str. 16–17) demonstrovala zvýšení všeobecného indexu podání barev bílé světelné diody přidáním jedné nebo dvou barevných LED. Tato část zkoumá zlepšení Ra světelných zdrojů pomocí filtru, který vhodnou spektrální oblast naopak zeslabí. Experiment opět používá metodu posouvání Gaussovy křivky přes celé viditelné spektrum, zde...